Advocaat

Soms willen mensen niet samen naar een mediator. In dat geval behartig ik als familierechtadvocate de belangen van één van de partners.  Dat ieder een eigen advocaat heeft, hoeft zeker niet te betekenen dat de scheiding een langdurig en ingewikkeld proces wordt. In deze situatie is het de taak van de advocaat te proberen het gesprek met elkaar aan te gaan. In overleg met de partners en met de andere advocaat kan dan tot overeenstemming worden gekomen. Als dat lukt, worden de afspraken (net als in mediation) schriftelijk vastgelegd in een scheidingsconvenant. Als het niet lukt, zullen de geschilpunten moeten worden voorgelegd aan de rechter. Ook dan behartig ik uw belangen op een deskundige en menselijke wijze.

Ook scheiden met ieder een eigen advocaat hoeft niet onnodig lang te duren.

Verder bestaan mijn werkzaamheden als advocaat uit, adviseren, het geven van een second-opinion, het berekenen van kinderalimentatie en partneralimentatie en het op de achtergrond meekijken en adviseren bij een mediation. Dit doe ik niet alleen in het geval van echtscheidingen maar ook in zaken als alimentatie, verdeling van de gemeenschap van goederen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, zorg-en contactregelingen, gezag en voogdij, verhuizing met kinderen, ontbinding geregistreerd partnerschap, erkenning, afstamming, naamswijziging, pensioenverevening, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing.

Ik ben lid van de Vereniging FamilierechtAdvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

mr. M.J.M. van Campen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied personen- en familierecht geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op het geregistreerd rechtsgebied.