Over mij

Een luisterend oor in combinatie met een rationele benadering. Keer op keer probeer ik de balans te vinden tussen hoofd en hart. Mijn resultaatgerichte aanpak die toch ruimte laat voor de gevoelens en motieven van mijn cliënten, kenmerkt mijn manier van begeleiden.

Voor mij staan mijn cliënten – en hun eventuele kinderen – altijd centraal. Samen met hen toewerken naar een zo goed mogelijke uitkomst, maakt mijn werk als advocaat en mediator zo mooi. Als ik één ding zou moeten noemen wat ik nastreef, is dat het voorkomen van (verdere) escalatie en polarisatie. Zeker als partijen ieder een eigen advocaat hebben.

Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, verlies ik hen uiteraard niet uit het oog. Als moeder van drie kleine kinderen ben ik mij terdege bewust van de mogelijke gevolgen voor hen en let ik specifiek op hun belangen.

Sinds 2003 ben ik werkzaam als familierechtadvocate en houd ik mij bezig met echtscheidingen, alimentatiezaken, boedelscheiding, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en omgangs- en gezagskwesties. Tevens ben ik werkzaam als vFAS-scheidingsmediator.

Daarnaast vind ik het van belang om maatschappelijk betrokken bezig te zijn. Door o.a. mijn lidmaatschap van Lionsclub Breda Quatro draag ik mijn steentje bij aan de maatschappij. Wij zetten ons met name in voor de kwetsbare kinderen in Breda en omgeving.